Áp dụng cưỡng chế hành chính khi người vi phạm không đóng tiền phạt. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Hiện nay có rất nhiều thông tin liên quan đến xử phạt nguội qua camera của cảnh sát giao thông. Khi phát hiện ra hành vi vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ chụp lại hình ảnh đó và gửi thông báo  và hình ảnh vi phạm đến về xã, phường để chuyển cho chủ phương tiện thông qua biển số xe. Chủ phương tiện xem hình ảnh và nếu có lỗi thì thực hiện đóng tiền phạt. Lúc này, dữ liệu vi phạm sẽ được xóa. Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc là bình thường cảnh sát giao thông sẽ tạm giữ phương tiện hoặc giấy tờ xe để xử phạt vi phạm hành chính. Nhưng nếu xử phạt nguội này thì cảnh sát giao thông sẽ buộc người vi phạm đóng tiền phạt như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Đối với vấn đề nộp tiền phạt thì căn cứ Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn mà không nộp phạt, thì cá nhân đó sẽ bị cưỡng chế hành chính quyết định  xử phạt và nộp thêm tiền lãi chậm nộp phạt.

Các biện pháp cưỡng chế nộp tiền phạt theo khoản 2 Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 bao gồm:

Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

Cưỡng chế hành chính
Cưỡng chế hành chính

Thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo Mục 3 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

+ Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế được xác định theo Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

+ Người ra quyết định cưỡng chế gửi quyết định cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình.

+ Cá nhân, tổ chức  nhận được quyết định cưỡng chế phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế.

Chẳng hạn, nếu cá  nhân đó có tài khoản ngân hàng tại một tổ chức tín dụng thì tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế yêu cầu tổ chức tín dụng nơi cá nhân đó có tài khoản phải giữ lại số tiền trong tài khoản tương đương với số tiền phải nộp. Sau đó, tổ chức tín dụng này thực hiện trích, chuyển số tiền phạt qua cho tổ chức cưỡng chế và chỉ cần thông báo cho tổ chức, cá nhân vi phạm biết trong thời hạn 5 ngày trước khi trích, chuyển tiền.

Trình tự, thủ tục cụ thể đối với từng biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.