Biên bản vi phạm hành chính lập trong trường hợp nào? Có được lập biên bản vi phạm hành chính khi bị xử phạt 200 nghìn đồng?

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có xích mích với một người hàng xóm từ lâu vì một số lý do cá nhân. Một hôm, tôi  uống rượu say đến gây sự , chửi bới, xúc phạm danh dự với anh ta. Anh ta lên công an xã tố cáo tôi. Công an xã có lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tôi lên kho bạc nhà nước nộp phạt 200 ngàn đồng. Tôi không đồng ý vì theo tôi được biết thì với hành vi của tôi không phải lập biên bản. Luật sư cho tôi hỏi công an làm vậy có đúng không? Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp của tôi như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Danh dự, nhân phẩm của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mức độ nhẹ thì bị xử phạt hành chính, mức độ nặng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Kèm theo đó người xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người đó với mức độ mà mình đã gây ra.

Với thông tin bạn đưa ra, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác của bạn ở mức độ  bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

Như vậy, mức xử phạt được áp dụng với bạn (trường hợp không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ) là 200.000  đồng.

Với mức phạt nói trên, người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không lập biên bản theo Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

1.Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

2.Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.

Biên bản xử phạt vi phạm hành chính

Do đó, việc công an lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 200.000 đồng là không đúng. Bạn có quyền khiếu nại quyết định nói trên của công an xã theo thủ tục khiếu nại quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại 2011.

+ Khiếu nại lần đầu đến chính công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính

+ Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà không giải quyết thì bạn có quyền khiếu nại lần hai đến trưởng công an xã (nếu người thực hiện là chiến sĩ công an nhân dân), trưởng công an huyện (nếu người lập biên bản là trường công an xã); hoặc khởi kiện vụ án vụ án hành chính theo quy định Luật tố tụng hành chính 2015.