Ngoài việc giành quyền nuôi con thì vấn đề chia tài sản khi ly hôn cũng là vấn đề được hai bên vợ, chồng rất quan tâm. Theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn được thực hiện như sau:

1. Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

Về nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

+ Điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng.

+ Công sức, tài sản đóng góp của hai vợ, chồng trong khối tài sản chung của hai người. Lao động của vợ, chồng như: đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, làm các việc khác trong gia đình vẫn được coi là lao động có thu nhập.

+ Khi chia tài sản vẫn đảm bảo tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tiếp tục thực hiện công việc của mình để có thu nhập.

+ Có xét đến yếu tố lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền, nghĩa vụ của hai vợ chồng.

chia tài sản khi ly hôn
chia tài sản khi ly hôn

 Lưu ý:

- Tài sản chung của vợ chồng có thể được chia bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị. Nếu tài sản chung của hai vợ chồng không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị, bên nào nhận phần tài sản có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch về phần giá trị tài sản lớn hơn đó.

- Tài sản riêng của ai thuộc quyền sở hữu của người đó. Nếu tài sản riêng của vợ thì quyền sở hữu thuộc về vợ, nếu tài sản riêng của chồng thì quyền sở hữu thuộc về chồng.

- Trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc của chồng đã nhập vào tài sản chung của hai vợ chồng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì sẽ được chia theo quy định về tài sản chung của hai người.

- Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng của vợ hoặc của chồng với tài sản chung của hai vợ chồng mà vợ hoặc chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Khi chia tài sản chung của hai vợ chồng pháp luật ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.