Chấm dứt hợp đồng thử việc không thông báo có phải bồi thường? Có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi đang làm theo hợp đồng thử việc tại công ty.

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi đang thử việc tại một công ty sản xuất bánh kẹo. Thời gian thử việc của tôi là 30 ngày. Nếu trong khoảng thời gian thử việc, có thể do công việc không phù hợp mà tôi muốn nghỉ luôn mà không thông báo thì có phải bồi thường gì không? Tiền lương trong thời gian thử việc tôi được nhận bao nhiêu? Trong khoảng thời gian này tôi có được đóng bảo hiểm tại công ty không? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Hợp đồng thử việc là hợp đồng ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian thử việc.

Chấp dứt hợp đồng thử việc

- Đối với chấm dứt hợp đồng thử việc:

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc mà không phải báo trước và cùng không phải bồi thường nếu như nhận thấy việc làm thử đó không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận với nhau.

- Tiền lương trong thời gian làm thử:

Căn cứ Điều 28 Bộ luật lao động 2012 thì tiền lương trong khoảng thời gian thử việc do cả hai bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo ít nhất bằng 85% mức lương của công việc bạn đang làm.

- Đóng bảo hiểm xã hội:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

a) Người làm việc theohợp đồnglao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

.......

Như vậy, chỉ những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và thuộc thời gian nêu trên thì mới bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn đang làm theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.