Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con. Điều kiện và mức hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội.

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Chồng tôi tham gia bảo hiểm được 7 tháng. Mức lương tham gia bảo hiểm là 4.500.000 đồng. Nay tôi sinh con thì chế độ thai sản cho chồng tôi được tính như thế nào? Hiện tại tôi không đi làm ở đâu cả nên cũng không tham gia bảo hiểm. Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh:

Chế độ thai sản là một trong các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Căn cứ Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện để hưởng chế độ thai sản như sau:

a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Ngoài quy định về các trường hợp được hưởng, Luật bảo hiểm xã hội 2014 còn quy định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản.

Chồng bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên khi bạn sinh, chế độ thai sản cho chồng bạn như sau:

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc; b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; c) Trường hợpvợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, với các trường hợp thông thường, chồng bạn sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc khi bạn sinh.

- Mức hưởng trong 5 ngày làm việc: mức hưởng một ngày bằng mức hưởng chế độ thai sản 1 tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản (do chồng bạn đóng bảo hiểm được 7 tháng).

Nếu lấy mức 4.500.000 đồng là mức lương trung bình thì mức hưởng trong 5 ngày là 937.500 đồng.

Điều kiện và mức hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia bảo hiểm

- Ngoài các chế độ nêu trên, do bạn không tham gia bảo hiểm và chồng bạn đóng đủ 6 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi bạn sinh thì chồng bạn còn được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần. Mức hưởng chế cấp 1 lần theo khoản 2 Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 được tính bằng:

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức hưởng chế độ thai sản 1 lần bằng 2.420.000 đồng.

Tổng số tiền chồng bạn được nhận là 3.357.000 đồng.