Có thể quy định về xử lý ngoại tình vào nội quy lao động? Những nội dung trong nội quy mà người sử dụng lao động được quy định?

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: công ty tôi đang xây dựng nội quy lao động  trong công ty. Hiện tại, công ty tôi muốn để một nội dung trong nội quy là: “Người lao động ngoại tình ảnh hưởng đến uy tín của công ty sẽ bị xử lý kỷ luật dưới hình thức khiển trách” Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể để nội dung của nội quy như vậy không? Và có vi phạm không? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Một số nội dung chủ yếu trong nội quy lao động

Nội quy lao động là quy định do người sử dụng lao động ban hành với mục đích để quản lý người lao động trong doanh nghiệp của họ. Về nguyên tắc nội quy lao động không được trái quy định pháp luật và có một trong các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Trật tự tại nơi làm việc;

+ An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

+ Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

+ Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Nội quy lao động được ban hành theo trình tự, thủ tục và phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự quy định tại Điều 120 Bộ luật lao động 2012.

Nội quy lao động
Nội quy lao động

Quy định xử lý kỷ luật hành vi ngoại tình trong nội quy

Đối với nội dung xử lý kỷ luật hành vi ngoại tình thì pháp luật về lao động hiện nay không có quy định xử lý vi phạm. Các quy định về pháp luật khác thì chỉ xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp sau:

- Xử phạt hành chính theo khoản 1 Điều 48 Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 110/2013/NĐ-CP như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

- Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 147 Bộ luật hình sự 1999:

Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặcđã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Như vậy, tại thời điểm này, nếu chỉ là hành vi ngoại tình thông thường thì không bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa pháp luật cổ vũ cho hành vi ngoại tình. Hành vi này vẫn là hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mặt khác, pháp luật về lao động không có quy định nào nghiêm cấm việc quy định như vậy và điều này cũng không ảnh hưởng đến quyền của người lao động mà pháp luật lao động bảo vệ.

Do vậy, nếu công ty bạn muốn xử lý kỷ luật hành vi ngoại tình gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty và ghi điều này vào nội quy công ty thì cũng không trái với quy định của pháp luật.