Theo quy định Điều 46 Bộ luật dân sự năm 2015 thì giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định (người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (người được giám hộ).

Điều kiện để được làm người giám hộ được quy định rõ tại Điều 49, Điều 50 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

- Đối với trường hợp người giám hộ là cá nhân thì người giám hộ phải thỏa mãn bốn điều kiện sau:

+ Cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tức là đủ 18 tuổi và không thuộc vào các trường hợp: mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

+ Cá nhân phải có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Ví dụ như người đó là người có lối sống văn minh, cách cư xử đúng mực, có lễ nghĩa, phép tắc, có đủ năng lực tài chính, khả năng thực hiện mục đích giám hộ.

+ Cá nhân phải không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

+ Cá nhân phải là người không bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. Pháp luật đặt ra quy định này với mục đích đảm bảo đời sống tinh thần và thể chất cho đứa trẻ một cách tốt nhất.

- Đối với trường hợp người giám hộ là pháp nhân thì người giám hộ phải thỏa mãn hai điều kiện sau:

+ Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân được thể hiện qua phạm vi, lĩnh vực hoạt động của pháp nhân trên thực tế phải phù hợp với công việc giám hộ.

+ Pháp nhân có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Lưu ý:

Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình khi họ ở tình trạng cần được giám hộ thì ngoài các điều kiện tương ứng được nêu ở trên, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ phải đồng ý làm người giám hộ. Việc lựa chọn người giám hộ trong trường hợp này phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người.

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty Luật Nguyễn Hà. Hy vọng với ý kiến tư vấn trên, Quý khách hàng sẽ có hướng giải quyết vấn đề của mình một cách tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa rõ cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ.

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 số: 1900.6590 để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.