Đóng bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng có được hưởng trợ cấp? Một số lưu ý về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng.

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: tôi có tham gia bảo hiểm từ tháng 12/2015 – tháng 1/2016 thì tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Tháng 7/2016 tôi lại tiếp tục ký hợp đồng lao động xác định thời hạn và làm đến tháng 2/2017 thì nghỉ. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi làm hồ sơ thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong các chế độ hỗ trợ của nhà nước cho những người lao động đang tham gia bảo hiểm nhưng vì một số lý do mà mất việc làm. Hỗ trợ này có thể là hỗ trợ về thu nhập, hỗ trợ  học nghề, duy trì việc làm, tìm kiếm việc làm.

Căn cứ Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4.Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; e) Chết.
Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp

Một số lưu ý về điều kiện hưởng trợ cấp khi đóng bảo hiểm thất nghiệp

- Trợ cấp thất nghiệp chỉ được hưởng khi đảm bảo đủ "tất cả" các điều kiện nêu trên.

- Trong các điều kiện, cần lưu ý đến thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (phải nộp trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng). Nếu nộp muộn, khách hàng phải đợi đến lần sau mới được hưởng trợ cấp.

- Lưu ý về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp với từng loại hợp đồng;

- Tránh chấm dứt hợp đồng trái pháp luật;

Xét với các thông tin bạn đưa ra, bạn tham gia bảo hiểm từ tháng 12/2015 – tháng 01/2016 và từ tháng 7/2016 – tháng 2/2017. Thời gian đóng bảo hiểm trong khoảng 24 tháng tính đến thời điểm tháng 2/2017, bạn đóng được khoảng 10 tháng. Chưa nói về điều kiện khác, riêng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn đã không đủ điều kiện. Do đó, bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng.