Luật sư hình sự

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và việc xét xử sai
Tư vấn luật Hình sự qua tổng đài 1900.6590
Điều 205 Bộ luật hình sự 1999
xúi giục người khác tự sát
án treo
chế định đồng phạm