Hình sự

Điều 121 Bộ luật hình sự
che giấu tội phạm
Tội hiếp dâm với thủ đoạn cho uống thuốc mê bị xử lý thế nào?
Điều 246 BLHS
Quy định về Điều 115 BLHS về tội giao cấu trẻ em
Các trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Tội trộm cắp chuyển hóa thành tội cướp tài sản
Tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật hình sự 1999
tội giết người
thủ tục xóa án tích