Hợp đồng mua bán hàng hóa là một dạng của hợp đồng mua bán tài sản –là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán trong đó bên bán chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra một cách thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức. Có thể bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể tùy theo từng điều kiện để thuận lợi cho việc mua bán của hai bên. Để giao dịch diễn ra suôn sẻ, không để cho đối phương lợi dụng sơ hở trong hợp đồng để gây khó dễ, các bên cần lưu ý đến những thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. Để hỗ trợ khách hàng trong vấn đề này,công ty Luật Nguyễn Hà sẽ tư vấn cho khách hàng các nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Cụ thể gồm:

– Đối tượng của hợp đồng mua bán:

Lưu ý: khách hàng phải xác định rõ hai bên giao dịch với nhau về loại tài sản nào, đặc điểm ra sao, có thuộc một trong các loại hàng hóa cấm kinh doanh hay không. Càng xác định rõ loại tài sản thì quá trình thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng mới thuận lợi.

– Số lượng, chất lượng của hàng hóa mua bán: tức là xác định rõ mua với số lượng là bao nhiêu, tiêu chuẩn chất lượng xác định trên cái gì (sự thỏa thuận hay tiêu chuẩn do nhà nước công bố);

– Giá, phương thức thanh toán: Xác định giá cả khi mua hàng hóa với số lượng đã được xác định; xác định cách thức thanh toán (thanh toán trực tiếp khi nhận được hàng, thanh toán qua tài khoản ngân hàng);

– Thời hạn,địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng:

+ Xác định mốc thời gian bên bán phải giao hàng hóa,bên mua phải giao tiền;

+ Xác định nơi chuyển và nhận hàng hóa,chuyển và nhận tiền;

+ Thỏa thuận xác định bên bán giao tài sản dưới cách thức gì, một lần hay nhiều lần;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

Những nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa
Những nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng (vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận) thì bên bán hoặc bên mua phải bồi thường với mức xác định như thế nào hoặc trách nhiệm khác do các bên thỏa thuận.

– Phương thức giải quyết tranh chấp: Lựa chọn cách giải quyết tranh chấp thông qua:

+ Thương lượng,hòa giải;

+ Giải quyết tại Tòa án;

+ Giải quyết tại Trọng tài thương mại;

Trên đây là những nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Nếu khách hàng muốn tư vấn cụ thể về từng vấn đề trong  các nội dung cơ bản trên, khách hàng liên hệ với công ty Luật Nguyễn Hà qua:

+ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 19006590

+ Hoặc đặt câu hỏi qua địa chỉ Email: [email protected]

Xin chân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết