Công ty Luật Nguyễn Hà chuyên Hướng dẫn thủ tục kê khai nộp thuế môn bài qua Tổng đài tư vấn miễn phí: 19006590. Theo quy định của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài thì đối tượng phải nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Theo quy định của pháp luật thì có một số đối tượng sẽ thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Để được tư vấn về lệ phí môn bài và xác định xem trường hợp của mình có được miễn lệ phí môn bài hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài: 19006590 để được Luật sư/chuyên viên tư vấn miễn phí.

Khi đã xác định mình thuộc đối tượng phải nộp lệ phí môn bài thì công việc mà quý khách hàng phải làm là kê khai, nộp thuế môn bài. Trên thực tế có rất nhiều khách hàng vẫn còn gặp khó khăn khi kê khai nộp thuế môn bài. Nhằm hỗ trợ quý khách hàng kê khai và nộp thuế môn bài nhanh chóng, Luật Nguyễn Hà sẽ hướng dẫn thủ tục kê khai nộp thuế môn bài như sau:

Thứ nhất: Kê, khai lệ phí môn bài:

  1. Khai lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơkhai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

- Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

  1. Khai lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đìnhhoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

- Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

Thứ hai: Nộp lệ phí môn bài

Có hai cách nộp tờ khai lệ phí môn bài và Giấy nộp tiền là: Nộp trực tiếp và Nộp qua mạng điện tử.

Cách 1: Nộp trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị Tờ khai lệ phí môn bài và Giấy nộp tiền.

Bước 2: Nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế.

Bước 3: Giấy nộp tiền vào ngân sách thì nộp tại Kho Bạc.

Cách 2: Nộp qua mạng điện tử

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn và nhấp vào Mục Đăng ký thêm tờ khai.

Bước 2: Tìm đến mục Thuế môn bài => Tích chọn => Tiếp tục => Chấp nhận. Sau khi đăng ký thành công thì chuyển qua Bước 3.

Bước 3: Lập tờ khai thuế môn bài trực tuyến.

Kê khai trực tuyến => Tờ khai thuế môn bài.

Điền các thông tin đầy đủ và chọn Hoàn thành kê khai.

Lưu ý khi Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng điện tử:

+ Khi truy nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn thì khách hàng hãy sử dụng phần mềm Internet Explorer.

+ Quý khách hàng cũng nộp tiền lệ phí môn bài luôn tại trang nhantokhai.gdt.gov.vn. Để nộp tiền thuế điện tử thì doanh nghiệp cần tạo tài khoản ngân hàng và trong tài khoản đủ tiền để đóng lệ phí môn bài.

Thứ ba: Về thời hạn nộp lệ phí môn bài:

+ Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

+ Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là Hướng dẫn thủ tục kê khai nộp thuế môn bài do Luật sư/chuyên viên Luật Nguyễn Hà biên tập. Để được hỗ trợ chi tiết cụ thể về cách lập tờ khai lệ phí môn bài, cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách, cách đăng ký tài khoản và nộp tiền điện tử hay tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc lập tờ khai và nộp lệ phí trước bạ, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 19006590 để được Luật sư/chuyên viên Luật Nguyễn Hà hỗ trợ trực tiếp.