• Ly hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm những trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với công dân Việt Nam đã ra nước ngoài. + Công dân Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài. + Người Việt Nam ở nước ngoài kết hôn với người nước ngoài và việc kết hôn đó đã được công nhận tại Việt Nam. Nay người Việt Nam về nước và người nước ngoài xin ly hôn. Vụ việc ly hôn được phân ra làm hai loại là: Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn.
  • Ly hôn thuận tình được hiểu là cả hai vợ chồng cùng đồng ý ly hôn, thỏa thuận được các vấn đề về quyền nuôi con, tài sản chung, và nợ chung.
  • Ly hôn đơn phương được hiểu là một bên mong muốn ly hôn hoặc có tranh chấp về quyền nuôi con, tranh chấp tài sản chung.
Với mỗi dạng ly hôn thì sử dụng mẫu đơn ly hôn khác nhau. BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dưới đây là mẫu đơn ly thuận tình ly hôn có yêu tố nước ngoài:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............., ngày ...... tháng .... năm ....

 

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

  Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………….….. Họ và  tên chồng: ……………….Sinh ngày:……………………………………….. CMND số: …………………, do Công an ………. cấp ngày:……………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………. Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………. Điện thoại: …………………………… Họ và  tên vợ: ………………………. Sinh ngày:…………………………………. CMND số: …………………, do Công an ……….. cấp ngày:……………………. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………… Chúng tôi xin trình bày với Quý Tòa sự việc cụ thể như sau: Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………….. có đăng ký kết hôn tại UBND … …… Hiện nay, do…….. nên mục đích hôn nhân không đạt được, cả hai chúng tôi đều nhất trí ly hôn. Nay, Chúng Tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân.................Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai Vợ/Chồng đã đi đến thống nhất và cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:
  1. Về con chung(chưa có):
+ Nếu hai bên không có con chung thì ghi: “Không có con chung và không yêu cầu Tòa án giải quyết”. + Nếu hai bên có con chung thì ghi rõ có bao nhiêu con chung, ghi đầy đủ tên tuổi của các con, nơi ở của các con, sự thỏa thuận của hai bên về việc ai là người trực tiếp nuôi con, ai là người cấp dưỡng cho con, mức cấp dưỡng, việc thăm nom con sau ly hôn như thế nào?
  1. Về tài sản chung: Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau:
+ Nếu hai bên không có tài sản chung thì ghi: “ Không có tài sản chung và không yêu cầu tòa án giải quyết”. +Nếu hai bên có tài sản chung thì ghi rõ: Những tài sản chung của vợ chồng, ghi rõ sự thỏa thuận về việc phân chia, tỷ lệ phân chia.
  1. Về nhà ở: Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:
+ Nếu không có nhà ở thì ghi: “Không có nhà ở”. + Nếu có ghi rõ sự thỏa thuận.
  1. Về vay nợ: Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:
+ Nếu không có nợ chung ghi: “Không có nợ chung và không yêu cầu Tòa án giải quyết”. + Nếu có nợ chung thì ghi rõ sự thỏa thuận về việc phân chia nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên đối với khoản nợ.   Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.  

…….., ngày.....tháng.....năm........

                          Họ tên chồng                                                     Họ tên vợ

                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Liên hệ tổng đài: 1900.6590 - chọn phím 2 để gặp Luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình. ...................................................................................... BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ: