Công ty Luật Nguyễn Hà cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà làm cửa hàng, văn phòng kinh doanh để khách hàng tiện tham khảo:

Tham khảo bài viết: hợp đồng mua bán đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Số:…………./2017/HDTVP-….)

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật nhà ở 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên;

Hôm nay, ngày….tháng….năm tại địa chỉ:…………………………………………

Chúng tôi gồm các bên:

Bên cho thuê:

Họ và tên:………………………………………...Ngày sinh:……………………..

Chứng minh nhân dân:…………………………...Ngày cấp:………………………

Nơi câp:……………………………………………………………………………...

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Bên thuê:

Họ và tên:………………………………………...Ngày sinh:……………………..

Chứng minh nhân dân:…………………………...Ngày cấp:………………………

Nơi cấp:……………………………………………………………………………...

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

(Lưu ý: nếu 1 trong hai bên là tổ chức thì ghi rõ: tên tổ chức, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và chức vụ của người đại diện theo pháp luật)

Chúng tôi cùng nhau tự nguyện lập và ký kết hợp đồng theo các thỏa thuận sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê căn nhà có địa chỉ tại:……theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……….do Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày ……

Nhà thuê có đặc điểm cụ thể như sau:

- Diện tích mặt sản:….m2.

-Diện tích sử dụng:…..m2.

- Bề rộng mặt tiền: ….m2.

- Số tầng:……….

- Hướng:………..

2. Tình trạng nhà:

3. Mục đích thuê: sử dụng làm văn phòng kinh doanh

Điều 2. Thời hạn thuê

1. Thời hạn thuê nhà là ….năm kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao nhà thuê.

2. Bên A tiến hành bàn giao Nhà thuê cho Bên B trong thời hạn…..kể từ ngày…..

3. Nếu hợp đồng thuê hết hạn, Bên B có quyền yêu cầu gia hạn trong thời gian………Sau khi Bên A chấp nhận, hai bên cùng thỏa thuận ký kết phụ lục để sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

Điều 3. Giá thuê và phương thức thanh toán

1. Giá thuê nhà:……………………(bằng chữ:………………………….)

Giá thuê nhà bao gồm:

2.Giá thuê nhà áp dụng trong thời gian…………………Sau khoảng thời gian đó, giá thuê nhà mỗi tháng sẽ tăng thêm……………..(hoặc hai bên thống nhất thỏa thuận giá thuê khi có biến động lớn về giá)

3. Phương thức thanh toán:

Bên B thanh toán cho Bên A thông qua:………………..kể từ ngày……..đến ngày……

Nếu bên B không thực hiện đúng thời hạn thanh toán, bên B sẽ phải chịu lãi suất với mức:…………………

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Điều 5. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

1.Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

- Hết thời hạn thuê mà hai bên không thỏa thuận gia hạn;

- Một trong hai bên chết hoặc chấm dứt tồn tại;

- Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước khi hết thời hạn;

- Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo khoản 2 Điểm 5 của hợp đồng này

2. Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

(do hai bên thỏa thuận)

Điều 6. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Điều 7. Phương thức giải quyết tranh chấp

Các bên cam kết ưu tiên giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bằng thương lượng và hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết bằng phương thức trên, một trong hai bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…..tháng…..năm…………..

Hợp đồng này được lập thành hai bên, mỗi bên giữ một bản.

BÊN CHO THUÊ NHÀ                                                       BÊN THUÊ NHÀ

       (Bên A)                                                                        (Bên B)

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung đến hợp đồng thuê nhà để làm cửa hàng kinh doanh, khách hàng vui lòng gọi trực tiếp đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006590 hoặc gửi thắc mắc qua địa chỉ Email: [email protected].

Xin cảm ơn!