Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh, Công ty Luật Nguyễn Hà xin cung cấp mẫu văn bản thông báo khi thay đổi tên, địa chỉ, chi nhánh của doanh nghiệp để khách hàng sử dụng mẫu đúng quy định.

Mẫu thông báo thay đổi tên, địa chỉ  doanh nghiệp (mẫu số II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

Tùy từng trường hợp cụ thể, khách hàng điền thông tin theo mẫu dưới đây. Những nội dung nào khách hàng không thay đổi thì không phải điền.

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

 THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………..

1.Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[1]:

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): …………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ……………………………………………………….. Website: ………………………..

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

[1]  Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm.

Mẫu thông báo thay đổi tên, địa chỉ của chi nhánh (mẫu số II-13 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh:

Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………….

Mã số chi nhánh  hoặc mã số thuế của chi nhánh: …………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh):

Nội dung đăng ký thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

 

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào hay chưa biết cách ghi hai mẫu mà Công tyLuật Nguyễn Hà đưa ra thì khách hàng có thể liên hệ với công ty chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006590

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua Email: [email protected]

Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn – hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết