Mức lương tối thiểu vùng năm 2017. Xác định mức lương tối thiểu người lao động được nhận khi làm công việc đã qua đào tạo.

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Hiện tại tôi mới được nhận làm nhân viên chính thức trong công ty. Công ty tôi cũng  có xây dựng thang lương, bảng lương để áp dụng nhưng tôi nhìn không hiểu lắm và thấy mức lương của tôi cũng hơi thấp so với mặt bằng chung. Mong luật sư cho tôi biết thông tin về mức lương tối thiểu vùng hiện nay và với công việc đã qua đào tạo thì mức lương thấp nhất mà tôi được nhận là bao nhiêu? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Mức lương tối thiểu theo khoản 1 Điều 91 Bộ luật lao động 2012 là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Mức lương tối thiểu vùng căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế - xã hội và mức lương trên thị trường lao động.

Mức lương tối thiểu vùng 2017

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng theo Điều 3 Nghị định 153/2016/NĐ-CP được xác định bằng:

a) Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đi với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. b) Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. c) Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. d) Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.
Tính mức lương tối thiểu vùng 2017
Tính mức lương tối thiểu vùng 2017

Mức lương tối thiểu áp dụng với công việc đã qua đào tạo

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng và cách xác định mức lương tối thiểu như sau:

+  Người lao động ở vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng đó. Mức tối thiểu vùng áp dụng với những công việc hoặc chức danh đơn giản nhất, trong điều kiện lao động bình thường.

+ Nếu công việc đòi hỏi qua đào tạo, học nghề thì mức lương thấp nhất được trả phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

+ Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương cụ thể được quy định và được người sử dụng lao động xây dựng thang  lương, bảng lưởng.

Như vậy, bạn phải xét xem công việc của bạn là thuộc vùng nào, có qua đào tạo hay không thì mới xác định được người sử dụng lao động có trả lương đúng quy định hay không.