Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo quy định Điều 20 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ các trường hợp sau:  Người mất năng lực hành vi dân sự, Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Người mất năng lực hành vi dân sự là người có các đặc điểm sau:

+ Bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan yêu cầu Tòa án tuyên bố người này mất năng lực hành vi dân sự.

+ Có kết luận giám định pháp y tâm thần về năng lực hành vi dân sự của người này và trên cơ sở đó Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự.

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người có các đặc điểm sau:

+ Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự.

+ Có yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan yêu cầu Tòa án tuyên bố người này có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

+ Có kết luận giám định pháp y tâm thần, căn cứ vào đó Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Tòa án chỉ định  luôn người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

- Người hạn chế năng lực hành vi dân sự là người có các đặc điểm sau:

+ Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.

+ Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan yêu cầu Tòa án tuyên bố người này bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Bị Tòa án ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện cho họ.

Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty Luật Nguyễn Hà. Hy vọng với ý kiến tư vấn trên, Quý khách hàng sẽ có hướng giải quyết vấn đề của mình một cách tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa rõ cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 số: 1900.6590 để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Tham khảo những dịch vụ pháp lý liên quan bên dưới:

Trân trọng!