Công ty Luật Nguyễn Hà là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về doanh nghiệp trên cả nước qua hệ thống Tổng đài tư vấn miễn phí 24/7: 19006590. Với những am hiểu sâu sắc về Luật doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Luật Nguyễn Hà xin cung cấp cho quý khách hàng những lưu ý về các chức danh quan trọng trong công ty như sau:

Thứ nhất: Các chức danh quan trọng trong công ty như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty,… những người giữ chức danh quan trọng trong công ty là người quản lý công ty. Người quản lý công ty có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Thứ hai: Những lưu ý về điều kiện để trở thành những người giữ chức danh quan trọng trong công ty.

Những người giữ chức danh quan trọng trong công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật như có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Thứ ba: Thông tin của những người giữ chức danh quan trọng khi đăng kí thành lập doanh nghiệp.

Những chức danh quan trọng trong công ty như: Giám đốc/Tổng giám đốc Chủ tịch Hội Đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị,… được thể hiện trên đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong điều lệ công ty, do vậy, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, quý khách hàng cần kiểm tra, rà soát kỹ thông tin của những người giữ chức danh quan trọng tránh trường hợp mắc phải những sai sót đáng tiếc.

Thứ tư: Việc bổ nhiệm, thuê Tổng Giám đốc/ Giám đốc.

Luật doanh nghiệp 2014 không hạn chế số lượng Doanh nghiệp tối đa mà một người có thể làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc. Việc bổ nhiệm, thuê Tổng giám đốc/giám đốc ủa doanh nghiệp là công việc nội bộ của doanh nghiệp. Vì vậy, việc thuê ai làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc phụ thuộc vào hợp đồng giữa doanh nghiệp và người được doanh nghiệp thuê làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc. Một người có thể làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc cho nhiều Doanh nghiệp, nếu họ có khả năng và Doanh nghiệp đồng ý.

Thứ năm: Trong mỗi loại hình công ty, thì có chức danh khác nhau và luật có những quy định khác nhau:

- Các chức danh quan trọng trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần công ty hợp danh như: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc đều có thể làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ trường hợp làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty nhà nước.

- Các chức danh quan trọng trong doanh nghiệp tư nhân như: Tổng Giám đốc/ Giám đốc. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Thứ sáu: Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty:

Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Một công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi văn bản ủy quyền đó đến cơ quan có thẩm quyền ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh.

Trên đây là những lưu ý về các chức danh quan trọng trong công ty mà Luật Nguyễn Hà muốn chia sẻ đến quý khách hàng để quý khách hàng có thể nắm được các thông tin hữu ích phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp và kinh doanh của mình. Nếu quý khách hàng vẫn còn những thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật doanh nghiệp hay có những thắc mắc về những người giữ chức danh quan trọng trong công ty, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006590 để được Luật sư/chuyên viên Luật Nguyễn Hà hỗ trợ.