Những nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau: Thông tin nhân thân của các bên trong Hợp đồng...... Câu hỏi:  Những nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Nội dung tư vấn: Đất đai là tài sản lớn, có giá trị nên khi thực hiện các giao dịch liên quan đến loại tài sản này thì các bên phải rất thận trọng trong khâu lập Hợp đồng. Cụ thể các nội dung trong hợp đồng phải được quy định rõ ràng, cụ thể, đảm bảo quyền lợi cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý. Những nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau: - Thông tin nhân thân của các bên trong Hợp đồng: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, địa chỉ đăng ký thường trú của cả hai bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng). Trường hợp ủy quyền cho người khác ký hợp đồng thì ghi thông tin nhân thân của người được ủy quyền và có  các giấy tờ chứng minh cho việc ủy quyền của mình là hợp pháp. - Đối tượng của hợp đồng: Quyền sử dụng đất, ghi đầy đủ các thông tin trong Giấy chứng nhận như: số cấp Giấy chứng nhận, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận, số Quyết định, tên cơ quan có thẩm quyền cấp, ngày tháng năm cấp, nguồn gốc tài sản do được tặng cho, nhận thừa kế ......
Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Đặc điểm của thửa đất: Vị trí, diện tích cụ thể thửa đất, số thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích, hình thức sử dụng chung hay riêng, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị hay đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng… - Quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng: Do các bên thỏa thuận theo quy định pháp luật. - Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán: Do hai bên thỏa thuận, phương thức thanh toán có thể trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Phương thức giao, đăng ký quyền sử dụng đất: Do hai bên tự thỏa thuận. - Cam đoan của hai bên: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cùng cam đoan các thông tin về nhân thân, giấy tờ do hai bên cung cấp để lập hợp đồng là chính xác, đúng sự thật, không có sự tẩy xóa, thêm bớt, làm sai lệch nội dung. Quyền sử dụng đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án... - Các điều khoản giải quyết tranh chấp hợp đồng: Thương lượng, hòa giải, hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền. - Các thỏa thuận khác: Hiệu lực hợp đồng, điều khoản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng do các bên tự thỏa thuận. - Chữ ký (hoặc điểm chỉ) của  bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. - Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: Chứng nhận nội dung của Hợp đồng là chính xác, hợp pháp theo quy định pháp luật. Ngoài các nội dung của Hợp đồng nêu trên các bên còn phải chú ý về mặt hình thức của hợp đồng. Lưu ý: Hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.