Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định Điều 203 Luật đất đai năm 2013 thuộc về Tòa án nhân dân hoặc ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 203 Luật đất đai năm 2013 thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Tòa án hoặc ủy ban nhân dân các cấp.

Trước khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết tranh chấp thì các bên phải làm thủ tục hòa giải tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp theo quy định Điều 202 của Luật đất đai năm 2013.

+ Trường hợp hòa giải thành thì xem như tranh chấp đã được giải quyết xong.

+ Trường hợp hòa giải không thành thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết tiếp.

Cụ thể đối với các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì sẽ do Tòa án giải quyết, các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân thì sẽ do ủy ban nhân dân giải quyết.

– Các trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

+ Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận như:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (gọi chung là sổ đỏ).

Trường hợp không có giấy chứng nhận nêu trên  nhưng có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 như: Văn bản thỏa thuận phân chia/khai nhân di sản thừa kế, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (có công chứng/chứng thực), giấy tờ giao nhà tình nghĩa, tình thương; các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan ở chế độ cũ cấp…..

+ Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ nêu trên  nhưng có lựa chọn giải quyết tại Tòa án.

+ Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất bao gồm công trình xây dựng trên đất và cây lâu năm trồng trên đất

Công trình xây dựng trên đất như: nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, hệ thống tưới tiêu, hệ thống thoát nước, chuồng heo, chuồng gà, nhà xưởng, nhà kho, gara để ô tô…….

Cây lâu năm trồng trên đất như: Cây cà phê, cây điều, cây ăn quả, cây chè, cây thông………

Giải quyết tranh chấp đất đai
Giải quyết tranh chấp đất đai

– Các trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân như sau:

+ Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Hoặc không có các loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật đất đai được nêu ở trên và có lựa chọn giải quyết tại UBND cấp có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện có thẩm quyền giải quyết các trường hợp: Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền giải quyết các trường hợp: Tranh chấp mà có một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đánh giá bài viết