Quy định thời hạn xuất trình hóa đơn với hàng hóa nhập khẩu? Những chứng từ hợp pháp có thể sử dụng thay thế hóa đơn khi bị kiểm tra.

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có một cơ sở kinh doanh hàng nhập khẩu cụ thể là nhập khẩu máy móc. Đầu năm 2017 cơ quan thuế đến kiểm tra cơ sở kinh doanh của tôi. Đối với một số máy móc tôi mới nhập khẩu thì tôi có phiếu xuất kho kiêm điều động nội bộ nhưng không để tại cơ sở. Cơ quan thuế vẫn yêu cầu tôi phải xuất trình hóa đơn với hàng hóa đó. Sau đó, cơ quan thuế đã biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Luật sư cho tôi hỏi, với hàng hóa nhập khẩu của tôi thì phải xuất trình giấy tờ gì? Trong thời hạn bao lâu mới bị xử phạt? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Hóa đơn theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Các loại hóa đơn:

+ Hóa đơn giá trị gia tăng;

+ Hóa đơn bán hàng;

+ Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

+  Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Còn phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý là chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

Các chứng từ hợp pháp đối với hàng nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu mà cơ sở kinh doanh trực tiệp nhập khẩu khi bày bán hoặc lưu kho thì phải có một trong các loại giấy tờ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP như sau:

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (đối với trường hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố);

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn (đối với trường hợp cửa hàng hạch toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính);

+ Phiếu nhập kho (đối với trường hợp hàng hóa lưu kho).

Như thế, với trường hợp này, bạn có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thay thế cho hóa đơn. Do đó, nếu cơ quan thuế yêu cầu hóa đơn trong khi bạn có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là sai.

Quy định thời hạn xuất trình hóa đơn với hàng hóa nhập khẩu
Quy định thời hạn xuất trình hóa đơn với hàng hóa nhập khẩu

Thời hạn xuất trình hóa đơn

Đối với việc xuất trình hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu thì thời gian xuất trình theo điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP như sau:

Đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu đang bày bán, để tại kho, bến, bãi thuộc quyền sử dụng (kho, bến, bãi có đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền) hoặc sở hữu của cơ sở đó thì việc xuất trình hóa đơn, chứng từ được thực hiện như sau:

b) Trong thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu phải xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ bản chính chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật và Thông tư này. Trường hợp cuối thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra nếu trùng vào thời gian nghỉ theo quy định thì việc xuất trình hồ sơ được thực hiện vào thời gian làm việc tiếp theo thời gian nghỉ và cơ quan kiểm tra phải ghi rõ thời gian, địa điểm yêu cầu xuất trình vào biên bản;

Như vậy, trong thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra, bạn phải xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ bản chính chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo pháp luật. Nếu sau khoảng thời gian này mà không xuất trình thì cơ quan thuế lúc này mới có quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, với  những hành vi cơ quan thuế nêu trên, bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại quyết định của cơ quan thuế nói trên.