Quy trình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản? Cách tính tiền phạt vi phạm hành chính khi nộp tiền phạt chậm

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tháng 12/2016 tôi có đi xe tải và đi vào đường cấm. Giấy tờ xe tôi đều mang đầy đủ. Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ giấy tờ xe của tôi. Luật sư cho tôi hỏi, với hành vi của tôi nêu trên, quy trình ra quyết định xử phạt như thế nào?  Nếu tôi nộp tiền phạt chậm thì tôi có bị tính lãi không? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Với hành vi đi vào đường cấm, bạn bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b khoản 4 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

4.Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều này và các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;

Biện pháp xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Quy trình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Quy trình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quy trình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Chương III Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy trình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

+ Người có thẩm quyền lập biên bản, hồ sơ xử phạt  vi phạm hành chính. Biên bản vi phạm hành chính được lập theo mẫu số MBB 01 ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Biên bản phải lập ít nhất thành 2 bản và phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản.

+ Người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trừ vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn ra quyết định tối đa là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản).

+ Người có thẩm quyền gửi quyết định xử phạt cho cá nhân, tổ chức vi phạm trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt hành chính.

Trường hợp cá nhân thực hiện vi phạm hành chính ở địa bàn cấp tỉnh này nhưng cư trú ở tỉnh khác và không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi xử phạt thì quyết định được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú để thi hành. Nếu không có cơ quan cùng cấp thì quyết định được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổ chức thi hành.

+ Cá nhân phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt (trừ trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn).

Với việc nộp tiền phạt: cá nhân nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Mức tiền lãi phải nộp khi nộp phạt muộn

Nếu quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt  và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Như vậy, với hành vi đi vào đường cấm thì mức phạt mà bạn phải đóng là 1.000.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe trong vòng 2 tháng. Nếu bạn nộp tiền phạt chậm thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt,bạn phải nộp thêm 0,05 % trên tổng tiền phạt chưa nộp.