Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp ở Văn phòng đăng ký đất đai cấp Quận/Huyện. Nội dung câu hỏi: Xin chào luật sư! Tôi có thắc mắc muốn được Luật sư tư vấn: Tôi đang có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất mà Gia đình tôi đang ở nhưng tôi không rõ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Xin Luật sư tư vấn giúp tôi! Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của Công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau: Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100, Điều 101, Điều 102 của Luật đất đai năm 2013. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: - Bước 1:  Người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính thì Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu bao gồm các giấy tờ sau: + Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; + Đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất thì phải có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; + Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng); + Đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải có Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất theo Mẫu số 08/ĐK; + Hóa đơn, Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; Nếu được miễn, giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải có giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất; + Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d khoản 1 Điều 8 thông tư 24-2014/ TT-BTNMT ngày 19/05/2014 phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận; + Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Bước 2:  Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận (huyện). - Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế. - Bước 4: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo giấy hẹn của văn phòng đăng ký đất đai. - Bước 5: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Giấy hẹn của Văn phòng đăng ký đất đai.