Thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện theo ba bước.

Câu hỏi: Thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật như thế nào?

Nội dung tư vấn:

Để thực hiện việc đăng ký kết hôn thì hai bên nam, nữ phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

+ Việc kết hôn do hai bên nam, nữ tự nguyện quyết định và không thuộc trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự.

+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục đăng ký kết hôn

 Thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện như sau:

-Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

+, Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu).

+, Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của bên nam, bên nữ cấp.

+, Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên nam, nữ.

-Bước 2:  Nộp lệ phí đăng ký theo quy định pháp luật.

-Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính).

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn là UBND cấp xã phường, thị trấn.

Lưu ý:

- Trường hợp hai bên nam, nữ có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

+ Nếu hai bên nam, nữ cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại UBND cấp xã nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Nếu hai bên nam, nữ không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại UBND cấp xã của bên nam hoặc bên nữ.

- Trường hợp có một bên có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, bên kia có đăng ký tạm trú có thời hạn thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Trường hợp cả hai bên đều không có hoặc chưa có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên nam hoặc bên nữ  đăng ký tạm trú có thời hạn.