Tiền lương khi làm việc vào ngày lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần? Làm việc vào ngày nghỉ bù thì hưởng lương như thế nào?

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi đang làm việc cho một công ty hóa chất. Ngày 01/01/2017 dương lịch là ngày lẽ ra chúng tôi được nghỉ nhưng tôi đã ở lại tăng ca vào ngày này. Ngày 01/01/2017 lại là ngày chủ nhật nên nếu bình thường thì chúng tôi sẽ được nghỉ  bù vào thứ hai. Tôi làm việc cả ngày chủ nhật lẫn ngày thứ hai. Lương của tôi là 200 nghìn đồng/1 ngày. Vậy luật sư cho tôi hỏi cách tính lương trong hai ngày làm việc này? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 115 Bộ luật lao động 2012 thì tết dương lịch là một trong những ngày mà người lao động được nghỉ và có hưởng lương. Nếu ngày nghỉ tết dương lịch này trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Do vậy, khi người lao động làm việc những ngày này thì theo Điều 97 Bộ luật lao động 2012:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Và khoản 5 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật lao động  được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 115 của Bộ luật lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Từ quy định trên, cách xác định mức lương như sau (lưu ý đây là mức tối thiểu)

Tiền lương người lao động
Tiền lương người lao động

Cách tính tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần:

- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ, tết = tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x ít nhất 300% x Số giờ làm thêm.

- Theo thông tin bạn đưa ra thì mức lương bạn được nhận là 200.000 x 300% = 600.000 đồng.

Cách tính tiền lương khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù của ngày lễ, tết:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù của ngày lễ, tết khi ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần. Tức là nếu làm việc vào thứ hai thì:

Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 200% x số giờ làm thêm.

Tức là tiền lương mà bạn được trả = 200% x 200.000 = 400.000 đồng.

Tổng tiền lương trong hai ngày làm việc là 1.000.000 đồng.