Trình tự thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp.

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Doanh nghiệp của tôi thành lập hai năm nay nhưng hoạt động không có hiệu quả. Lỗ nhiều hơn lãi. Do vậy, tôi muốn giải thể doanh nghiệp của tôi để đi kinh doanh cái khác. Mong luật sư hỗ trợ tôi về trình tự thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Đầu tiên, công ty xin gửi lời cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc “Trình tự thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp” của bạn, luật sư công ty đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 xác định các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể bao gồm:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hiện tại, do làm ăn kinh doanh thua lỗ nên bạn muốn giải thể doanh nghiệp. Việc giải thể thuộc trường hợp giải thể theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp. Với doanh nghiệp tư nhân là quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, với công ty trách nhiệm hữu hạn là quyết định của hội đồng thành viên (công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), chủ sở hữu công ty ( công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), với công ty hợp danh là quyết định của các thành viên hợp danh, với công ty cổ phần là quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trình tự thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp theo Điều 202, Điều 204 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

– Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có);

– Ra quyết định giải thể doanh nghiệp.

– Gửi quyết định giải thể, biên bản họp và phương án giải quyết nợ (nếu chưa thanh toán nghĩa vụ nợ) đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động, chủ nợ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông qua quyết định.

Đăng quyết định giải thể và thông báo giải thể của phòng đăng ký kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi thanh toán các khoản nợ,  người đại diện theo pháp luật gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết khoản nợ.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý sau 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản.

Thời gian giải quyết sẽ nhanh hơn nếu bạn nộp một bộ hồ sơ giải thể bao gồm:

+ Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

+ Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nộp hồ sơ giải thể thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Tuy nhiên, chủ sở hữu của công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty Luật Nguyễn Hà với thắc mắc “Trình tự, thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp” của khách hàng. Hy vọng với ý kiến tư vấn trên, Quý khách hàng sẽ có hướng giải quyết vấn đề của mình một cách tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa rõ cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 số: 1900.6590 để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Trân trọng!

Xem các bài viết liên quan:

Trình tự thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp
5/5 (100%) 7 votes