Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ ký kết hợp đồng trước khi thành lập công ty?

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Hiện tại tôi và ba người nữa (đều là người Việt) muốn  góp vốn để làm ăn kinh doanh với nhau. Chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất thành lập loại hình công ty cổ phần. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đang muốn thuê một căn nhà tại Hà Nội làm trụ sở và hợp đồng thuê muốn đứng tên công ty. Nhưng công ty chúng tôi chưa thành lập. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể làm cách nào để sau này doanh nghiệp có phải thực hiện những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng nói trên không? Và tôi cần làm gì để thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần:

Công ty cổ phần theo khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014  là doanh nghiệp trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Công ty cổ phần là công ty có tư cách pháp nhân. Đây là loại hình được các doanh nhân hiện nay lựa chọn khá nhiều. Với số lượng thành viên góp vốn hiện tại của bạn, bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty cổ phần.

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách cổ đông sáng lập;

+ Bản sao thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu có công chứng hoặc chứng thực của các cổ đông.

- Nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở.

- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần
Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần

Nghĩa vụ khi ký hợp đồng thuê nhà trước khi thành lập doanh nghiệp

Bạn muốn ký kết hợp đồng thuê nhà để làm trụ sở công ty nhưng trách nhiệm phát sinh sau này là do doanh nghiệp chịu. Căn cứ theo Điều 19 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà bạn đã ký hoàn toàn sẽ do doanh nghiệp chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ phát sinh sau này. Bởi lẽ hợp đồng thuê nhà này với mục đích là làm trụ sở công ty (phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp). Nếu bạn muốn chắc chắn, bạn có thể thỏa thuận với các bên còn lại về quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng thuê nhà.