Các nội dung cơ bản trong hợp đồng cho vay tiền như: Đối tượng hợp đồng là tiền vay, lãi suất vay, thời hạn và phương thức vay, quyền và nghĩa vụ các bên…

Nội dung câu hỏi:

Tôi có cho em trai mình vay số tiền là 3 tỷ đồng để em đầu tư, kinh doanh mở xưởng gỗ. Tôi muốn lập hợp đồng vay tiền để có sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý giữa các bên nhưng tôi không biết nên viết những nội dung gì trong hợp đồng vay tiền. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là những nội dung cơ bản trong hợp đồng cho vay tiền bao gồm những nội dung gì?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Theo quy định Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay hoàn trả cho bên cho vay toàn bộ số tiền mình vay và chỉ phải trả lãi khi hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Khi các bên giao kết hợp đồng cho vay tiền thì các bên cần chú ý đến những nội dung cơ bản sau:

+ Thông tin của các bên như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân (hoặc các thông tin trong hộ chiếu), địa chỉ thường trú của cả  bên vay và bên cho vay.

+ Đối tượng của hợp đồng cho vay tiền: Số tiền vay được ghi bằng số hoặc bằng chữ.

+ Thời hạn và phương thức vay: Do hai bên tự thỏa thuận, thời hạn vay trong bao lâu, khi nào trả, phương thức vay bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

+ Điều khoản lãi suất vay: Tương ứng với số tiền vay thì hai bên thỏa thuận cụ thể, rõ ràng tiền lãi vay là bao nhiêu trong một tháng, một quý hay một năm, được trả như thế nào? trả theo từng đợt hay trả một lần.

+ Nghĩa vụ của bên cho vay: Giao tiền cho bên vay đầy đủ, đúng số tiền vào đúng thời điểm và địa điểm mà hai bên đã thỏa thuận. Đảm bảo số tiền vay là có thật.

+ Nghĩa vụ trả nợ của bên vay: Bên vay tiền phải trả đủ tiền khi đến hạn; trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định pháp luật trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

– Tiền lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn bên vay chưa trả, trường hợp chậm trả tiền lãi thì còn phải trả tiền lãi theo mức lãi suất do pháp luật quy định.

Hợp đồng cho vay tiền
Hợp đồng cho vay tiền

– Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

+ Biện pháp bảo đảm hợp đồng (nếu có): Hai bên có thể ký cùng với hợp đồng vay hợp đồng cầm cố, bảo lãnh.. để đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vay.

+ Cam kết của hai bên: Các bên cam kết với nhau thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng cho vay tiền.

+ Các thỏa thuận khác: Ngoài ra hai bên thỏa thuận các điều khoản về hiệu lực hợp đồng, điều khoản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty Luật Nguyễn Hà. Hy vọng với ý kiến tư vấn trên, Quý khách hàng sẽ có hướng giải quyết vấn đề của mình một cách tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa rõ cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 số: 1900.6590 để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Trân trọng!

 

Đánh giá bài viết