Luật Nguyễn Hà là một đơn vị uy tín hàng đầu đã tiến hành tư vấn doanh nghiệp; trực tiếp tiến hành thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và các thủ tục khác sau khi thành lập tại địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện việc tư vấn, một trong những thắc mắc, băn khoăn phổ biến của các khách hàng tiến hành thành lập doanh nghiệp chính là về việc Lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Làm thế nào để có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp trong các loại hình được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Công ty Cổ phần.

Để giúp quý khách hàng có thể tìm hiểu các thông tin có liên quan và có thể cân nhắc lựa chọn được loại hình doanh nghiệp tối ưu nhất, Luật Nguyễn Hà xin tổng hợp lại ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp trong nội dung bài viết dưới đây.

Trường hợp quý khách hàng muốn được tư vấn chi tiết hơn trong từng trường hợp riêng hoặc quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực doanh nghiệp, mời quý khách hàng liên hệ ngay tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6590 để được gặp ngay Chuyên viên, Luật sư doanh nghiệp của công ty Luật Nguyễn Hà.

1. Về loại hình doanh nghiệp tư nhân

Đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. - Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này:
 • Hồ sơ cần chuẩn bị ít hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân được quyết định tất cả hoạt động kinh doanh trong công ty từ cơ cấu tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân được quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.
 • Đặc điểm chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình tạo nên có thể tạo niềm tin đối với khách hàng và đối tác công ty.
 • Chủ doanh nghiệp dễ quản lý và điều hành hoạt động của công ty.
- Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này:
 • Đặc điểm chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp, do đó, việc này mang lại nhiều rủi ro cho bản thân chủ doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế tham gia vào các công ty khác. Như chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Không có quyền góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên trên thực tế khi tiến hành hoạt động, giao dịch,… gặp những bất lợi nhất định do định kiến của nhiều đối tác về tư cách pháp nhân.

2. Về loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH)

Có thể nói rằng, ở nước ta hiện nay, loại hình doanh nghiệp này vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với những doanh nghiệp mới thành lập.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong loại hình này lại chia ra làm 2 loại dựa theo số lượng người chủ sở hữu là: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

a. Đối với công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

- Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này:

 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, chủ sở hữu có toàn quyền được quyết định tất cả hoạt động kinh doanh trong công ty từ cơ cấu tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động trong doanh nghiệp
 • Công ty có tư cách pháp nhân.
 • Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản (chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh).

- Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này:

 • Khó khăn trong việc huy động vốn. Công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.
 • Công ty TNHH nói chung không được phát hành cổ phiếu.

b. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đây là loại hình doanh nghiệp có nhiều thành viên nhưng làm chủ sở hữu không được quá 50 thành viên theo quy định của pháp luật, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

- Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này:

 •   Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên, hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty.
 •   Có tư cách pháp nhân kể từ khi nhận giấy đăng kí kinh doanh.

- Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này:

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không có quyền phát hành trái phiếu.
 • Chịu sự quản lý của pháp luật chặt chẽ  hơn so với các công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.
 • Đối với một  số trường hợp, do việc các thành viên chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm theo phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp nên khiến cho nhiều đối tác và khách hàng không thực sự muốn hợp tác vì sợ rủi ro có thể xảy ra mà họ phải chịu.

3. Về loại hình doanh nghiệp: Công ty hợp danh

Công ty hợp danh thường ít khi được lựa chọn làm loại hình để thành lập công ty. Công ty phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh).  Ngoài ra các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Tuy nhiên, quý khách hàng cần lưu ý trên thực tế, có một số ngành nghề kinh doanh nhất định yêu cầu điều kiện để thành lập doanh nghiệp là phải thành lập doanh nghiệp theo hình thức Công ty hợp danh. Để được tư vấn riêng về những ngành nghề đặc biệt này, mời quý khách hàng liên hệ ngay tới Tổng đài tư vấn 1900.6590 để được hỗ trợ. - Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này:
 • Các thành viên góp vốn vào công ty hầu hết đều có quen biết và tin tưởng lẫn nhau cùng góp vốn làm kinh doanh. Do đó việc quản lý dễ dàng hơn các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Các thành viên dễ kết hợp với nhau khi làm việc  nhóm hơn, tạo hiệu quả cao hơn trong công việc.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Do các thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm vô hạn nên dễ thuyết phục đối tác và khách hàng hơn khi kinh doanh.
- Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này:
 • Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh.
 • Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

4. Về loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần

Loại hình công ty này thường được lựa chọn khi có nhiều người góp vốn. Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông là người sở hữu cổ phần trong công ty. Khác với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì số lượng cổ đông của công ty cổ phần tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.

Công ty cổ phần có một số ưu nhược điểm như sau:

- Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này:

 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác  trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, do đó việc huy động vốn trở lên dễ dàng, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các doanh nghiệp khác.

- Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này:

 • Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn.
 • Việc thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc bởi pháp luật về chế độ tài chính, kế toán.
 • Đối với công ty cổ phần sẽ khó khăn hơn khi đưa ra một quyết định nào đó dù là về quản lý doanh nghiệp hay kinh doanh do phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông… Vậy nên rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.
Mong rằng những tư vấn trên của Luật Nguyễn Hà sẽ phần nào giúp quý khách hàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp tối ưu nhất, phù hợp với vốn điều lệ, số thành viên, ngành nghề mà doanh nghiệp sẽ tiến hành kinh doanh,.....

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vấn đề nào có liên quan hoặc muốn tư vấn chi tiết hơn về: Thủ tục thành lập doanh nghiệp; Hồ sơ thành lập doanh nghiệp; Các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp về thuế, hóa đơn;...... sau khi lựa chọn được loại hình doanh nghiệp, mời quý khách hàng liên hệ ngay tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6590 để được Chuyên viên, Luật sư chuyên về doanh nghiệp của chúng tôi hỗ trợ sớm nhất.

Trân trọng!