Điều kiện kết hôn

Luật Nguyễn Hà tư vấn điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Phạm vi tư vấn bao gồm điều kiện kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau, giữa người Việt Nam với người nước ngoài; thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam; thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài…Xem chi tiết tại bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn ly hôn qua tổng đài 1900.6590
Tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn qua tổng đài 1900.6590
tư vấn luật hôn nhân gia đình
Quy định kết hôn trái pháp luật
Trình tự thủ tục ly hôn với người nước ngoài
Tài sản có trước khi kết hôn là tài sản riêng
Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn vắng mặt
Quy định về điều kiện ly hôn đơn phương
Cách thức chia tài sản khi ly hôn
xác định quyền nuôi con khi ly hôn
Thủ tục đăng ký kết hôn
Kết hôn với người nước ngoài 1
Thủ tục ly hôn đơn phương1