Giải quyết việc làm

Luật Nguyễn Hà hướng dẫn giải quyết việc làm và các chế độ trợ cấp khi thất nghiệp. Phạm vi tư vấn bao gồm các chế độ trợ cấp khi thất nghiệp, cách tính và mức hưởng các khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục giới thiệt việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm…Xem hướng dẫn cụ thể tại bài viết dưới đây hoặc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006590 để được hỗ trợ.

tư vấn luật lao động
mức lương cơ sở
Xác định loại hợp đồng gì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn
Quy định nội quy công ty
Bảo hiểm thất nghiệp
Mức lương tối thiểu vùng 2017
Tiền lương người lao động được hưởng vào ngày lễ
Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham giao bào hiểm
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
Chấp dứt hợp đồng thử việc