Luật dân sự bồi thường

Trên thực tế hiện nay, việc gây ra thiệt hại đến sức khỏe, tài sản, tính mạng của người khác dù cố ý hay vô ý vẫn thường xuyên xảy ra. Vì vậy, tất yếu sẽ đặt ra vấn đề bồi thường dân sự. Luật Nguyễn Hà đưa ra các thông tin pháp lý liên quan đến các quy định của pháp luật về bồi thường dân sự.

Luật sư tư vấn luật dân sự miễn phí qua tổng đài 1900.5690
Quy định về thời hiệu khởi kiện
Điều kiện để di chúc hợp pháp
Quy định về năng lực hành vi dân sự
Lưu ý khi lập hợp đồng gia công
Căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản
Quy định về phạm vi bảo lãnh
Tổ chức có tư cách pháp nhân
Điều kiện làm người giám hộ
Quy định về tài sản hình thành trong tương lai
Nội dung Hợp đồng cho vay tiền
Áp dụng thừa kế theo pháp luật