Luật hôn nhân sửa đổi 2013

Luật hôn nhân sửa đổi 2013 là văn bản không tồn tại. Toàn bộ các văn bản luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình bao gồm Luật hôn nhân và gia đình 1986, Luật hôn nhân và gia đình 2000 và Luật hôn nhân và gia đình 2014. Xem nội dung từng văn bản Luật hôn nhân và gia đình trong các bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn ly hôn qua tổng đài 1900.6590
Tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn qua tổng đài 1900.6590
tư vấn luật hôn nhân gia đình
Quy định kết hôn trái pháp luật
Trình tự thủ tục ly hôn với người nước ngoài
Tài sản có trước khi kết hôn là tài sản riêng
Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn vắng mặt
Quy định về điều kiện ly hôn đơn phương
Cách thức chia tài sản khi ly hôn
xác định quyền nuôi con khi ly hôn
Thủ tục đăng ký kết hôn
Kết hôn với người nước ngoài 1
Thủ tục ly hôn đơn phương1