Tư vấn luật đất đai

Để được giải đáp về các vấn đề liên quan đến tư vấn luật đất đai, mời bạn liên hệ với công ty Luật Nguyễn Hà qua tổng đài 1900.6590. Dưới đây là các bài viết về trường hợp Luật Nguyễn Hà đã từng tư vấn cho các khách hàng trước đây. Để tìm hiểu kỹ hơn, vui lòng chọn vào các bài viết cụ thể để xem nội dung.

Những nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Những trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất1
Thuế chuyển quyền sử dụng đất 1